1.Բայց այս ամեն բաներումն առաւել եւս յաղթում ենք նորա միջոցովը՝ որ մեզ սիրեց:

               Հռոմ.8:37

2.Բայց շնորհակալություն Աստծուն,որ տվեց մեզ հաղթանակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով:

              1 Կորնթ. 15:57

     

3.Բայց շնորհակալություն Աստուծն,որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում Քրիստոսումը :

             2 կորնթ .2:14

4.Դուք Աստծուց էք, որդեակներ, եւ հաղթեցիք նրանց. Որովհետեւ ավելի մեծ է նա որ ձեզանում է, * քան թէ նա որ աշխարհքի մէջ է։

            1 Հովհ.4:4

   5.Որովհետեւ ամեն ով որ Աստծուց է ծնված հաղթում է աշխարհքին. Եւ սա է հաղթանակը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն մեր հավատքը։ Եւ ո՞վ է որ հաղթում է աշխարհին,  եթէ ոչ նա, որ հավատում է, թէ Յիսուսն Աստուծո Որդին է։

           1Հովհ. 5:4-5