Աստծո Խոսքը՝ ողջ աշխարհով

Մեր հեռուսաալիքն ունի Մեծ Պատվիրանն իրագործելու բացառիկ հնարավորություն։ Ձեր ֆինանսական աջակցման շնորհիվ այդ  հնարավորությունը կարող է դառնալ նաև Ձերը։

Այն սերմը, որը Դուք կներդնեք հեռուստաալիքի աշխատանքների աջակցման համար, աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մարդկանց հնարավորություն կտա, լսելու Աստծո խոսքը, ընկալելու քրիստոնեական ուսմունքը, և պարզապես՝  տեղեկացած լինելու իրադարձություններին։

Կո՜չ ենք անում Ձեզ՝ լինել առատաձեռն և աջակցել մեզ՝ Ավետարանը մարդկանց հասցնելու։ Նրանք ունեն մեր կարիքը։

 Փոխարժեքը տրամադրվում է ավտոմատ համակարգով և տեղական փոխարժեքային համակարգի հետ այն առնչություն չունի:

Գումարը Ձեր հաշվից դուրս կգրվի կուրսին համապատասխան (կուրսը կարող եք իմանալ փոխարկիչում):