invictory.com կայքի  տեղեկացմամբ` Երևանի << Կյանքի խոսք>>  եկեղեցու ավագ հովիվ Արթուր Սիմոնյանը ծառայություն է անցկացնելու Լոս Անջելեսի << Ռուս բողոքական եկեղեցում>>: <<Նոյեմբերի 8-ին  մեզ մոտ ծառայելու է հովիվ Արթուր Սիմոնյանը Երևանից: Լոս Անջելեսում շատ են հայերեն, ինչպես նաև ռուսերեն խոսող մարդիկ և մենք բոլորին հրավիրում ենք  այս ծառայությանը>>-ասել էր  << Ռուս բողոքական եկեղեցու>>  հովիվ Ալեքս Պրոկոպչիկը: