Pew Research Center-ի նոր զեկույցի համաձայն ԱՄՆ-ում քրիստոնյաների թիվը նվազել է: 2007թվականին կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ համեմատած իրենց քրիստոնյա համարող ամերիկացիների թիվը 78%-ից նվազել է մինչև 70%: Իսկ աթեիստների և ագնոստիկների թիվը կրկնապատկվել է: Զեկույցի համաձայն նկատելի է ցանկացած կրոնի նկատմամբ անտարբերության աճը: Հարցումներին մասնակցել են 35հազար ամերիկացիներ: