Daily Archives: May 26, 2016

  • Հակոբի հաջողության գաղտնիքը

Հակոբի հաջողության գաղտնիքը

Այստեղ խոսվում է Հակոբի մասին: Երբ Հակոբը գնաց Լաբանի մոտ, ոչինչ չուներ: Սակայն գրված է, որ նա խիստ շատ աճեց, հոտեր, ծառաներ,  հարստություն ունեցավ: Տերը նրան գերբնական բարգավաճում տվեց, որովհետև նա հետևեց Տիրոջը:  Սակայն Հակոբի օրհնության գաղտնիքը միայն դա չէր: Նրա հաջողությունը նաև հեզության և խոնարհության մեջ էր: Նա ոչ միայն լսում էր Տիրոջը, այլև