Daily Archives: May 15, 2016

  • Ամուսնությունը «արդարության» սկզբունքով չի գործում

Ամուսնությունը «արդարության» սկզբունքով չի գործում

Ի՞նչ անել, եթե ամուսիններից մեկն իր մասը չի կատարում, և մյուսը ստիպված է նրա փոխարեն կատարել ամեն բան: Ընդունելի՞ է դա արդյոք: Այս հարցում համաձայնության գալը կախված է բազում «եթե»-ներից: Եվ հաճախ ամուսնության մեջ համաձայնության գալու համար վեր է բարձրացվում «50/50» ձևաչափը: Մշակույթ, որ դեմ է Աստվածաշնչին Ամուսնության «50/50» ձևաչափի գաղափարով է ներծծված մեր ողջ