Daily Archives: May 13, 2016

  • Թույլ տվեք, որ Աստծո լույսը փայլի. Ռիկ Ռեններ

Hacked By GeNErAL

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~Hacked By GeNErAL Greetz : Kuroi'SH, RxR, ~ \!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/Hacked By GeNErAL! !

  • Վախով ծառայեք Տիրոջը. Արթուր Սիմոնյան

Վախով ծառայեք Տիրոջը. Արթուր Սիմոնյան

«Վախով ծառայեցեք Տիրոջը, և դողալով ցնծացեք: Որդուն համբուրեցեք, որ չբարկանա, և դուք չկորչեք ճանապարհում, որովհետև Նրա բարկությունը շուտով կվառվի: Երանի այն ամենին, որ Նրան են հուսացած»: Սաղմոս 2.11,12 Աստծո Խոսքն ասում է. «Վախով ծառայեք Տիրոջը…»: Շատ անգամ մենք անտեսում ենք այս խոսքը և, առանց աստվածավախության, ծառայում Աստծուն: Բայց չէ՞ որ աստվածավախությունն իմաստության սկիզբն է: Եթե

  • Վե՛ր կաց ու հաղթի՛ր

Վե՛ր կաց ու հաղթի՛ր

Դու կանչված ես հաղթելու: Անգամ եթե քո կյանքը լի է անկումներով, դժվարություններով, անգամ եթե քո խնդիրները քեզ թույլ չեն տալիս բարձրանալ, վե՛ր կաց ու հաղթի՛ր: Հիշիր, որ Հիսուսը հաղթեց մահին, որովհետև Նա գիտեր, որ Իր հաղթանակը կփոխի ամեն մարդու կյանքն այս աշխարհում, Նա գիտեր, որ Իր հաղթանակը կյանք կտա ամեն մարդու, Նա գիտեր, որ Իր