Daily Archives: May 5, 2016

  • Հոր զղջումը

Հոր զղջումը

Լսի՛ր, տղա՛ս, այս խոսքերն ասում եմ, երբ արդեն քնած ես. քո փոքրիկ ձեռքն այտիդ տակ է, իսկ շիկահեր մազերդ  թափված են խոնավ ճակատիդ: Ես ծածուկ մտա քո սենյակ: Մի քանի րոպե առաջ, երբ լրագիր էի կարդում, մի պահ դադար առնելով՝ գիտակցեցի, թե ինչպես է ինձ պարուրում զղջման խոր զգացումը: Այժմ եկել եմ քեզ մոտ՝ նստած

  • Աստված…. ներիր

Աստված…. ներիր

Աստված …. ներիր  Ներիր, որ անիծել ենք մեր երկիրը, Ներիր, որ ամեն տարի հռչակում ենք կապիկի,տառականի ու հիմարության տարի ու չենք հռչակում Աստծո տարի:  Ներիր, որ երես ենք թեքել օրհնությւններից,բերաններս ենք առել ,թե<<Երկիրը Երկիր չի>>  ու անիծում ենք մեր հողը:  Ներիր, որ մոռացել ենք ինչերից ես մեզ  ազատել մեզ,Դու ապրեցրել ես մեզ:  Ներիր ՍՏԵՂԾՈՂ, որ ստեղծվածները