Ադվենտիստների եկեղեցին մերժել է ձեռնադրել կանանց

//Ադվենտիստների եկեղեցին մերժել է ձեռնադրել կանանց